วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ยินดีต้อนรับคุณครูอินทิรา สังข์อุดม คุณครูคนใหม่๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ คุณครูอินทิรา สังข์อุดม พร้อมคณาจารย์จากโรงเรียนวัดดอนตูม มาส่งและรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ชาวสัมมารามยินดีต้อนรับครับ

ภาพบรรยากาศการจัดทำเว็บบล๊อกของนักเรียนโรงเรียนวัดสัมมารามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตื่นเต้นกันมาก ที่สามารถทำเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองภายในระยะเวลา ครึ่งชั่วโมง ในภาพนักเรียนกำลังเรียนเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งนักเรียนต้องไปแสวงหาความรู้นำมาไว้บนเว็บยล๊อกของตนเอง