วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550

21 กันยา มอบทุนการศึกษาเด็ก ส.ม.ร.


๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ คล้ายวันเกิดครูสุริยา ทับน้อย จึงทำบุญมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดสัมมาราม ๑๒ ทุน ทุนละ ๓๐๐ บาท ปีนี้นับเป็นปีที่ ๓ แล้ว ที่ครูสุริยามอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

19 กันยายน 2550 ศึกษาดูงานโรงเรียนปทุมวิไลโรงเรียนต้นแบบดีเด่นในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน และป้องกันปัญหายาเสพติด

17 กันยายน 2550 ศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์นครนายกศูนย์ฯ แห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก คือการสร้าง 'คน' เราจึงมีหลักสูตรที่รับจัดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยหลักสูตรของศูนย์ฯ จะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดของพระองค์ท่านให้เรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติทำอย่างไร ให้พบกับคนที่ประสบความสำเร็จจากเศรษฐกิจพอเพียง จากทุกวงการ เพราะแนวคิดของพระองค์สามารถใช้ได้กับคนทุกวงการ บางคนพลิกกลับจากความล้มเหลวในระบอบทุนนิยม 360 องศา แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ เอาประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ฟัง เพราะสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้คนนำไปใช้คือ การสร้างตัวอย่างของความสำเร็จ

http://www.tat8.com/thai/ny/p_poomirak.htm

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2550

บริษัท ไทซันฟู้ด จำกัด มอบอาหารกระป๋องให้เด็กนักเรียนบริษัท ไทซันฟู้ด จำกัด อนุเคราะห์มอบอาหารกระป๋อง และเครื่องดื่ม ให้นักเรียนโรงเรียนวัดสัมมาราม ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ยินดีต้อนรับคุณครูอินทิรา สังข์อุดม คุณครูคนใหม่๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ คุณครูอินทิรา สังข์อุดม พร้อมคณาจารย์จากโรงเรียนวัดดอนตูม มาส่งและรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ชาวสัมมารามยินดีต้อนรับครับ

ภาพบรรยากาศการจัดทำเว็บบล๊อกของนักเรียนโรงเรียนวัดสัมมารามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตื่นเต้นกันมาก ที่สามารถทำเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองภายในระยะเวลา ครึ่งชั่วโมง ในภาพนักเรียนกำลังเรียนเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งนักเรียนต้องไปแสวงหาความรู้นำมาไว้บนเว็บยล๊อกของตนเอง