วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ภาพบรรยากาศการจัดทำเว็บบล๊อกของนักเรียนโรงเรียนวัดสัมมาราม



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตื่นเต้นกันมาก ที่สามารถทำเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองภายในระยะเวลา ครึ่งชั่วโมง ในภาพนักเรียนกำลังเรียนเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งนักเรียนต้องไปแสวงหาความรู้นำมาไว้บนเว็บยล๊อกของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น: