วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

19 กันยายน 2550 ศึกษาดูงานโรงเรียนปทุมวิไลโรงเรียนต้นแบบดีเด่นในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน และป้องกันปัญหายาเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น: