วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2550

บริษัท ไทซันฟู้ด จำกัด มอบอาหารกระป๋องให้เด็กนักเรียนบริษัท ไทซันฟู้ด จำกัด อนุเคราะห์มอบอาหารกระป๋อง และเครื่องดื่ม ให้นักเรียนโรงเรียนวัดสัมมาราม ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น: