วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550

21 กันยา มอบทุนการศึกษาเด็ก ส.ม.ร.


๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ คล้ายวันเกิดครูสุริยา ทับน้อย จึงทำบุญมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดสัมมาราม ๑๒ ทุน ทุนละ ๓๐๐ บาท ปีนี้นับเป็นปีที่ ๓ แล้ว ที่ครูสุริยามอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น: